De skiftande populationerna av klövvilt och rovdjur i Sverige kräver en djupare förståelse. Naturvårdsverket stöder nu sex nya viltforskningsprojekt som ska belysa interaktionerna mellan arter och förändringar i våra viltbestånd.

Naturvårdsverket har tilldelat finansiering till sex viltforskningsprojekt som inleds 2024 och sträcker sig till 2026, med en total budget på 18 172 000 kronor. Ett av projekten, inom ramen för det Skandinaviska björnprojektet, fokuserar på flerartsförvaltning och undersöker hur olika arter samverkar i sina livsmiljöer. Det andra projektet, ”Bytets perspektiv i rovdjurssystem i förändring”, undersöker klövviltsbeteende vid predation. Båda dessa projekt är en del av en omfattande forskningsinsats i Ljusdal, Hälsingland, där man för första gången studerar björn, varg, älg och kronhjortar, alla försedda med GPS-halsband.

– Utmaningarna med flerartsförvaltning är en prioriterad fråga i Naturvårdsverkets Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029. Vi behöver till exempel utveckla nya metoder för att kunna hantera effekterna av interaktion mellan fler arter på bästa sätt. De här två projekten om interaktioner mellan rovdjur och klövvilt bidrar med kunskap till det arbetet, säger Anders Lundvall, forskningssekreterare på Naturvårdsverket.

Utöver dessa fokuserar övriga forskningsprojekt som erhåller medel från Viltvårdsfonden på ämnen som vildsvinsbeteende under jakt, avskjutningsstatistik, gäss och svanars påverkan på våtmarker, samt isotopanalys för att förstå klövviltets födovanor. Den mångfald av projekt reflekterar den breda spännvidden av frågor som behöver undersökas för att stärka förvaltningen av våra viltbestånd.

Klicka här för att läsa hur pengarna fördelas.