Duvpest har nyligen konstaterats hos vilda duvor i Lokrume på Gotland. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma Newcastlesjukan hos fjäderfä.

Viruset drabbar bara fåglar och är ofarligt för människan. Fjäderfäproducenter, viltfågeluppfödningar och liknande kan drabbas hårt och i ett pressmeddelande från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) uppmanas nu dessa att vara noga med sina smittskyddsrutiner.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda smittskyddsrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom, säger Lotta Hofverberg, Jordbruksverket.

– Det är som alltid viktigt att förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare uppmanas att vara noggranna med strikta smittskyddsbarriärer inklusive skobyte och handtvätt samt att utfodra och ge vatten åt fjäderfä under tak, säger Malin Grant, SVA.

Senast duvpest upptäcktes på Gotland var 2018.