Vindkraftverk har visat sig ha betydande konsekvenser för många djurs livsmiljöer, enligt en sammanställning av internationell forskning från Naturresursinstitutet Luke. Många fågel- och däggdjursgrupper tenderar att undvika områden med vindkraftverk.

Enligt undersökningar i översikten visade det sig att 63 procent av fåglarna, 72 procent av fladdermössen och 67 procent av de landlevande däggdjuren föredrog att flytta bort från områden med vindkraftverk. Studier indikerade att fåglar som tranor, ugglor och renar kunde flytta så långt som fem kilometer från dessa anläggningar.

Den omfattande sammanställningen inkluderar 84 studier från 22 länder och ger insikt i hur vindkraftverk påverkar olika djurgrupper, inklusive minskningar i populationer, förändringar i parningsbeteenden och ökad dödlighet bland ungarna.

– När sådana förändringar observerades i närheten av vindkraftverk betecknades observationen som så kallad förflyttningseffekt”, säger professor Anne Tolvanen, som ledde studien i Naturresursinstitutets pressmeddelande.

Anne Tolvanen från Naturresursinstitutet uppmanar företag som planerar vindkraftsprojekt att dra nytta av forskningsöversikten för att minimera miljöpåverkan och bevarandet av djurens livsmiljöer.

För att ytterligare utforska konsekvenserna av vindkraft på djurlivet, har projektet ”Vindvilt” initierats i Finland, där man särskilt studerar vargens, skogsrenens och kungsörnens reaktioner på vindkraftverk.

– Utgångspunkten för det femåriga forskningsprojektet är att det brister i kunskapen om de strikt skyddade direktivarterna. Rön som kan tillämpas på finländska förhållanden tas fram framför allt för användning vid miljökonsekvensbedömningar”, säger specialforskare Ari Nikula som leder projektet på Naturresursinstitutet i pressmeddelandet.

Nikula meddelar att det pågår projekt för att undersöka vindkraftens påverkan på rennäringen, och betonar vikten av att kartlägga variationer mellan länder för att förstå dess inverkan fullt ut.

Källa: hbl.fi