SVA samlar under 2020 in träckprover från svenska hjortdjur för att undersöka förekomst av ehec, en bakterie som kan ge allvarlig magsjuka.

Detta framgår av ett pressmeddelande från SVA. Insamlingen är en del av ett stort europeiskt forskningsprogram som syftar till att jämföra ehec-bakterier från olika länder och djurslag. Både prover från hägnat och frilevande vilt efterlyses.

Inga personuppgifter kommer kopplas till inlämnade prover, provtagaren kan alltså vara anonym. För mer information om hur hur provtagningen går till och vilka uppgifter som efterlyses, gå in på sva.se/djurhalsa/smittlage/insamlingar-och-medborgarforskning/sva-letar-ehec-bakterier-i-hjortdjur/ .