I en ny budgetproposition presenterar regeringen ett ekonomiskt stöd för minkföretagare som väljer att avsluta sin verksamhet frivilligt. Syftet är att underlätta en strukturerad avveckling av minkuppfödning, som har mött både utmaningar och smittskyddsåtgärder under pandemin.

Regeringen har lagt fram ett förslag om ekonomiskt stöd för att främja avvecklingen av minkuppfödning inom pälsindustrin. Detta steg tas med tanke på de svårigheter som minkföretagen har stött på, inklusive smittskyddsåtgärder under Covid-19-pandemin, som negativt påverkade deras inkomster.

Det är värt att notera att produktionen av päls från mink redan är förbjuden i flera länder inom Europeiska unionen, och det finns möjlighet att ett sådant förbud kan komma att införas på EU-nivå.

Regeringen föreslår att en fond på totalt 180 miljoner kronor ska göras tillgänglig under åren 2024 och 2025 för att stödja företagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet inom minkuppfödning. Stödet kommer att utbetalas efter avslutad avveckling under perioden 2024–2025 och en förordning som reglerar stödets detaljer är under utarbetande av regeringskansliet.

– Detta ekonomiska stöd kommer möjliggöra för minkföretag att på ett planerat och ordnat sätt avveckla sin verksamhet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

– Djurskyddsfrågorna är högt prioriterade för Sverigedemokraterna och specifikt minkuppfödning har länge varit föremål för diskussion. Sverigedemokraterna och regeringen är överens om att föreslå ett stöd för frivillig avveckling, säger Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Samtidigt med utvecklingen av detta ekonomiska stöd planerar regeringen att påbörja en översyn av djurskyddslagstiftningen. Målet är att utvärdera om det är lämpligt att förbjuda pälsdjursuppfödning helt och hållet i landet.

Regeringen har för avsikt att inkludera detta förslag i budgetpropositionen för 2024 och det är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.