SVT Nyheter berättar idag att regeringen ger Naturvårdsverket uppdraget att utreda hur många vargar som ska finnas i Sverige. Enligt landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg bör populationen av vargar ligga betydligt under det antal vargar som finns idag. Dagens stam av varg ligger på cirka 400 individer men enligt landsbygdministern är den för stor.

– Regeringen vill att Sverige fullföljer det vi lovat EU där vi gemensamt har bestämt att vi ska ha art-och habitatdirektivet om att skydda hotade arter men vi ser också att vargstammen ökar varje år och den har nu en gynnsam bevarandestatus. Därför vill vi se om vi nu kan nå ner till riksdagens mål vilket är ett spann på 170 till 270 individer.

Enligt Anna-Caren Sätherberg så är regeringen medveten om att konfliktnivån gällande varg ökat och att acceptansen har minskat.

– Jag stödjer det på människor som hör av sig till mig som bor där vargarna finns där man känner en social oro, och de som har tamboskap och blivit drabbade. Det är den uppfattning jag har att acceptansen har minskat, avslutar Anna-Caren Sätherberg till SVT Nyheter.