Sedan Svenska Jägareförbundet lanserade satsningen Vildsvinshjalpen.nu har 1 187 jägare anmält sig för att hjälpa lantbrukare men hittills är det endast 37 lantbrukare som har velat ha hjälp.


– Vi är bara i början och vi vet att det är först under sommaren som behovet är som störst. Det är också så att där vildsvinen funnits ett tag finns det ofta redan etablerade samarbeten mellan lantbrukare och jägare, detta syns inte i siffrorna ovan. Men jag kan konstatera det är förhållandevis få lantbrukare som bett om hjälp ännu, säger Bo Sköld.

Han betonar betydelsen av att jägare och markägare samarbetar mer.


– Om en markägare vill ha många vildsvin och grannen vill ha få, så har jägarna ett omöjligt uppdrag. Djuren rör sig över stora områden och ett enskilt jaktlag kan inte sänka vildsvinsstammen under sådana premisser. Just därför måste markägarna – över ett större område – vara eniga kring hur de vill ha det med stammens storlek. Sedan måste jägarna samarbeta för att försöka öka effektiviteten i jakten och nå de mål som markägare och jägare är överens om, säger Bo Sköld.

Källa: jagareforbundet.se