I en debattartikel i DN den 12 juli vill Daniel Ekblom att Naturskyddsföreningen ska bilda en egen jaktorganisation som kan konkurrera med Jägareförbundet om statlig viltvård. I sin debattartikel skriver Ekblom att viltvård handlar om mycket mer än jakt på djur och menar att nuvarande aktörer jämför jakt med att ”skörda kantareller” som hävdar att arter som inte har gynnsam bevarandestatus ändå ska jagas med skäl som ”långa traditioner och kulturhistoriska kopplingar” vilket enligt debattören visar på behovet av en ny aktör i det viltvårdande uppdraget.
Enligt Ekblom skulle den nya jaktorganisation säkerställa medverkan vid regeringens utredningar och vid dessa utredningar vara en medverkande aktör eftersom grunden för allt arbete är fakta och evidensbaserad forskning.
Ekblom har även i en tidigare artikel anklagat Jägareförbundet för att förbundet inte vidtar åtgärder mot den omfattande illegala jakten som enligt Ekblom företrädesvis troligen utförs av Jägareförbundets medlemmar.

Både Anders Gruvaeus, andra vice ordförande i Svenska Jägareförbundet och Johannes Thörnblom Moderaternas Ungdomsförbund har den 13 juli i DN valt att svara Daniel Ekblom.

Anders Gruvaeus inleder med att han tycker det skulle ha varit mer klädsamt om Naturskyddsföreningen startade en naturvårdsorganisation som arbetar för att utveckla och stödja jakten. Det skulle vara ärligare och troligen mer framgångsrikt om syftet verkligen var att öka jaktens bidrag till naturvården.

Johannes Thernström anser bland annat i sitt svar att Ekblom inte tar hänsyn till det väsentliga i att det allmänna uppdraget finansieras av jägarna själva. Jägares engagemang står inte i konflikt mot naturvårdsintressen. Förutom att finansiera viltvårdsfonden lägger landets jägare frivilligt ned cirka tre miljoner arbetsdagar och 500 miljoner kronor på viltvård varje år.