Uppgifter har läckt ut från den utredning som pågår kring rätten till jakt, fiske och övrigt friluftsliv på statens marker i de svenska fjällen. I förslaget slår renmarkskommittén fast att all jakt och fiske på statens mark skall samebyarna ha ensamrätt till och att det är samebyarna som fortsättningsvis ensamma ska ha rätten att eventuellt upplåta jakt och fiske i fjällen till övriga svenska medborgare.

Renmarkskommittén har tagit fasta på den dom i Högsta domstolen där Girjas sameby stämde staten och vann utifrån ursprungsrätten. Den ursprungsrätten åberopas när det gäller de samebyar som finns inom Lappland. Enligt utredaren ska även samebyarna i de södra delarna av fjällvärlden ha samma rättigheter trots att ursprungsrätten inte är fastställd inom Jämtland, Härjedalen och Dalarna på samma sätt som när det gäller de samebyar som finns inom Lappland.

Källa: SVT Nyheter