Naturvårdsverket har nu tagit beslut om att svenska eftersökjägare ska få höjda ersättningar i samband med eftersök och framförallt höjs ersättningen för de som utför eftersök på trafikskadade rådjur där den största skillnaden återfinns, från 400 kronor till 780 kronor.
Naturvårdsverkets beslut börjar gälla den 1 december men för de eftersök som görs mellan tiden 1 oktober fram till den sista november där kommer eftersöksjägarna få sina ersättningar utbetalda retroaktivt utifrån de nya ersättningsnivåerna.

Några exempel på vilka andra ersättningsnivåer som blir aktuella från den 1 oktober är att Ersättningen för eftersök på våra fyra stora rovdjur, björn, varg, järv och lodjur höjs från 1900 kronor till 2110 kronor. När det gäller exempelvis älg så blir höjningen endast 80 kronor, från 700 kronor till 780 kr.

Även bilersättningen höjs till 18.50 kronor per mil från den stund som bilen nyttjas för att ta sig ut till eftersöket. Tidigare ersättningen var att eftersöksjägaren själv stod för milersättningen de första fem milen enkel väg.

Är man eventuellt i behov av terrängfordon som exempelvis traktor, fyrhjuling eller snöskoter så blir ersättningen 500 kronor per påbörjad timme.

Till SVT belyser Emil Ekström, viltjurist på Naturvårdsverket, betydelsen av de höjda ersättningsnivåerna.
– Det blir ju tydligare vilket värde det har när man sätter en prislapp på det. På sikt vill vi vara säkra på att det finns eftersöksjägare som vill ta de här uppdragen.