Slåttern står för dörren och detta innebär en stor risk för rådjurskiden som göms i vallen. Enligt en studie som gjordes i slutet av 1990-talet av Anders Jarnemo dödas ungefär en fjärdedel av rådjurskiden av slåttermaskiner, skriver SVT Nyheter Halland

– I jordbrukstäta regioner är det omkring 25 procent av koden som stryker med i samband med vallskörden. I vissa områden kan det innebära merparten av årets rådjursföryngring och det minskar tillväxten på rådjursstammen, säger Petter Kjellander, professor vid statens lantbruksuniversitet, SLU, och påpekar att Jarnemos kartläggning är aktuell även idag, till SVT Nyheter Halland

Vidare menar Kjellander att lantbrukarna inte visat något intresse för att värna om rådjurskiden fastän att det finns tekniska lösningar. 

– Man kan köra långsammare eller att köpa extrautrustning som värmekameror eller sätta kedjor på traktorn som varskor kiden och får dem att hoppa undan. Men det kostar både tid och pengar, det finns inget intresse för det inom lantbruket, menar Kjellander. 

Dock menar Jarnemo att det inte behövs några högteknologiska prylar utan att det räcker med att sätta upp en fågelskrämma. Jarnemo har själv testat detta och menar att fågelskrämman gjorde så att rågetterna inte lika gärna valde att gömma sina kid i vallen. Detta knep fungerade bäst när han sätte upp skrämman precis innan slåttern eftersom rådjuren inte hann vänja sig då, skriver SVT Nyheter Halland