Sverige röstade häromdagen, trots skarp kritik, för EU-kommissionens förslag om ett förbud mot blyhagel vid jakt i närheten av våtmarker. Förslagets definition av våtmarker gör i princip att all mark i Sverige klassas som våtmark vilket i praktiken innebär ett totalförbud mot jakt med blyhagel.

EU-kommissionens förslag har vart mycket omdiskuterad och mött kritik från flera håll. Trots detta har kommissionen fortsatt driva sitt ursprungliga förslag i nu har alltså Sverige än röstat ja till förslaget i EU:s Reach-kommitté som består av tjänstemän från medlemsländerna.

För att förslaget ska bli verklighet behöver det även röstas igenom i EU:s ministerråd och i parlamentet, möjligheten att göra ändringar i förlaget är dock borta utan från och med nu är det bara ja eller nej som är aktuellt.

– Vi kommer självfallet att både i Sverige och ute i Europa tillsammans med FACE fortsätta att arbeta hårt för att EU-kommissionens tokiga idéer om blyhagel ska hamna där det hör hemma, i papperskorgen, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson till Svensk Jakt.