EU-kommission stämmer nu Sverige utifrån att man i riksdagen inte lyckats enas kring hur EU:s reviderade vapendirektiv från 2017 ska utformas.

I den senaste omröstningen som genomfördes i januari 2021 röstades regeringens förslag ner av oppositionen då man ansåg att det svenska förslaget var mer långtgående än vad som krävdes av EU. Justitieutskottet ansåg att reglerna skulle bidra till att försvåra för lagliga vapeninnehavare, som jägare och sportskyttar, utan att man kom till rätta med den illegala vapenhanteringen. Det gällde bland annat förslaget om hur vissa löstagbara vapenmagasin skulle regleras.

Enligt EU skulle de nya bestämmelserna gälla från 2018 men kommissionen skriver i ett pressmeddelande att Sverige hitintills bara delvis genomfört direktivet. Nu kräver EU-kommissionen att Sverige ska betala böter för varje dag fram tills dess att lagstiftningen är genomförd. Bötesbeloppet är ännu inte fastställd.