Frågan om huruvida till exempel den svenska och finska vargjakten står i konflikt med EU:s art- och habitatdirektiv har nu fått ett definitivt avgörande i European Court of Justice (ECJ).

EU-kommissionen har tidigare hotat med att dra den svenska vargjakten inför Europadomstolen och menat att den strider mot EU:s art- och habitatdirektiv, men nu är saken avgjord. ECJ gav den 10 oktober klartecken för jakt som förvaltningsverktyg även för strikt skyddade arter som vargen.

Torbjörn Larsson, President i den Europeiska jägarorganisationen FACE, säger i ett pressmeddelande från organisationen att de riktlinjer för hur medlemsstaterna ska hantera strikt skyddade arter nu kommer uppdateras, han trycker på vikten av att här markera att en begränsad och starkt kontrollerad jakt kan vara ett sätt att öka acceptansen för varg och att stävja illegal jakt. Presidenten understryker även vikten av att EU-kommissionen nu accepterar domen och att deras ifrågasättande gällande jakt som förvaltningsåtgärd är avslutat.

Källa: FACE.eu