En nyligen publicerad vetenskaplig studie från Dublin visar att så mycket som 74% av Europas markhäckande fåglar visar en nedåtgående trend. Studien lyfter bland annat fram predatorkontroll som en viktig åtgärd för att bromsa nedgången.

Det är den europeiska jägarorganisationen FACE som rapporterar om studien. Dr. Barry McMahon, Associate Professor på School of Agriculture and Food Science på University College i Dublin, menar att ett intensifierat lantbruk med minskande och mer fragmenterat habitat, tillsammans med klimatförändringar, är största orsaken till nedgången. Detta gör även att effekten av predation från ett överskott av generalistpredatorer som räv och kråka blir ännu mer betydande.

I ett citat från studien som presenteras på FACE hemsida konstaterar Dr. Barry McMahon (redaktörens översättning),

”Den här studien indikerar att generalistpredatorer orsakar en nedgång i europiska fågelpopulationer, även om predation inte är den enda frågan vi behöver tackla. Predatorkontroll är ett kontroversiellt ämne, men om vi värdesätter våra markhäckande fågelarter behöver vi omvärdera hur vi förvaltar dem och uppmuntra till insamling av data som kan leda till mer väl underbyggda förvaltningsåtgärder”.