I ett pressmeddelande från FACE meddelar man att FACE tillsammans med CIC mobiliserar sina medlemsorganisationer och partner för att underlätta biståndet till de humanitära biståndsorganisationer som för närvarande samordnar insatserna vid gränsen.

Jaktorganisationer och jägare från grannländer – däribland Ungern, Slovakien, Rumänien och Polen – ger oberoende bistånd till ukrainska människor och ansluter sig till och kompletterar befintliga humanitära insatser vid sina gränser till Ukraina.

Bord, bänkar och köksutrustning samt mat och läsk har redan köpts in. Planer inkluderar vidare att servera varma måltider till flyktingar som korsar gränsen från Ukraina till Ungern, Slovakien och Rumänien.

I Ungern inrättar lokala jaktföreningar och jägare också matdistributionsstationer tillsammans med lokala icke-statliga organisationer som redan finns vid gränserna, liksom på andra platser, såsom skyddsrum nära den ukrainska gränsen.

Som en del av FACE-CIC-initiativet donerar vi varm mat (inklusive viltkött), drycker samt viktig utrustning och nödvändigt material som ska användas på flera stationer för att hjälpa ukrainska människor att komma in i grannländerna.

Tiden är av avgörande betydelse, eftersom allt fler människor fortsätter att korsa gränserna varje dag. Om du vill erbjuda stöd till dem som drabbats av denna förödande krigskris, vänligen stöd och dela FACE-CIC:s gemensamma initiativ genom att donera via länken CIC-betalning nedan.

CIC-betalning

Med utökade bidrag från Europas jägarkår kan omfattningen av FACE-CIC:s donation göra verklig skillnad för dessa människor. Det råder full transparens för donationer: Alla intäkter kommer att gå direkt till att hjälpa dem som är i desperat behov. I våra givares intresse erbjuder vi full insyn, och vi kommer att hålla reda på varje donerat bidrag.

Vad är FACE? FACE är det Europeiska förbundet för jakt och bevarande och grundades 1977. FACE företräder intressena hos Europas 7 miljoner jägare som en internationell icke-vinstdrivande icke-statlig organisation (INGO). Detta gör FACE till det största demokratiskt representativa organet för jägare i världen och förmodligen en av de största europeiska organisationerna i det civila samhället.

Vad är CIC? CIC är det Internationella rådet för vilt- och viltvård (International Council for Game and Wildlife Conservation) CIC är politiskt oberoende, internationellt, icke-statligt rådgivande organ som förespråkar bevarande av vilda djur genom principerna om hållbart nyttjande.