Som Allt om Jakt & Vapen skrev igår överväger Artdatabanken att rödlista älgen nästa år men eftersom det finns ett nationellt perspektiv kommer det inte att påverka jakten något nämnvärt enligt Magnus Rydholm, som är kommunikationschef på Jägareförbundet. Såväl Artdatabanken som Jägareförbundet betonar att älgstammen inte är hotad och att hur många älgar som finns avgörs av två saker: jakttrycket och tillgången på foder. Stammens nedgång under de senaste årtiondena har varit en medveten politik, för att få ned skogsskadorna. 

I områden med rovdjur blir läget mer komplicerat, eftersom jägare och varg konkurrerar om bytet där. Vilket betyder att älgstammen måste vara större där och att den därmed kan orsaka mer skada på tallskogen, vilket inte uppskattas av markägarna.


Källa: dn.se