Naturvårdsverket har låtit en internationell expertpanel utvärdera den forskning som finansierats via Viltvårdsfonden 2003–2014. Utvärderingspanelen drar slutsatsen att den undersökta viltforskningen har haft stor betydelse för utvecklingen av viltförvaltningen i Sverige samt för att förvaltningen baseras på vetenskaplig kunskap. Klövviltforskningen klassas som ”Excellent”, rovdjursforskningen som ”Outstanding”, småviltforskningen som ”Very good” och den samhällsvetenskapliga som ”Very good”.

Expertpanelen värdesätter att svenska viltforskare har utvecklat en unik forskningstradition där forskare från samhällsvetenskapliga och ekonomiska forskningsdiscipliner tillsammans med viltbiologer utvecklar och genomför interdisciplinära forskningsprojekt. En slutsats är att fortsatt finansiering av viltforskning från Viltvårdsfonden är en förutsättning för att upprätthålla och utveckla ett evidensbaserat förvaltningssystem för vilt i Sverige.

Nedan följer några av de rekommendationer som formuleras i rapporten, för att svensk viltforskning ska förbättras ytterligare:

  • Upprätta ett övervakningsprogram för utvalda viltarter i Sverige.
  • Underlätta rekrytering av forskare som är i ett tidigt karriärsteg inom viltforskningen.
  • Förbättra EU-finansiering inom svensk viltforskning.
  • Utvidga användningen av modellering i svensk viltforskning.

Källa: naturvardsverket.se