Den europeiska jägarorganisationen FACE går nu ut med ett tydligggörande gällande sin ståndpunkt i blyfrågan, detta efter att organisationen nämts vid ett flertal tillfällen under en debatt i Europaparlamentets miljökommitté.

Under en debatt gällande bly i hagelammunition i Europaparlamentets miljökommitté den 18 februari nämndes FACE av flera medlemmar ur Europaparlamentet och Eu-kommissionen. FACE går nu därför ut och klargör var de står i frågan i följande punkter.

  • FACE stöder utfasningen av blyhagel för jakt över våtmarker.
  • Så långt har 23 medlemsstater fasat ut användningen av bly i hagelammunition vid jakt över vårmarker i linje med African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA). Medlemsstaterna har utformat sitt regelverk på ett sätt som är proportionerligt till risken, såväl som praktiskt och förståeligt för jägare och fältpersonal i linje med nationella förhållanden.
  • FACE stöder inte det nuvarande förslaget från EU-kommissionen då det innebär fasta buffertzoner runt våtmarker (vilket inte var rekommenderat av ECHA), en kort övergångsperiod (till och med kortare än ECHA rekommenderat), ett vagt utformat förbud mot innehav av blyammunition vilket automatisk skulle göra jägarna kriminella och slutligen en väldigt bred definition av begreppet våtmarker som är för komplex för syftet att tolkas av jägare och fältpersonal ute i fält.

FACE är en organisation som består av nationella jägarförbund från 37 europeiska länder och ska representera Europas jägare. President för organisationen är Svenska Jägarförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Källa: face.eu