Nya Wermlands tidning rapporterar om två Facebookgrupper som tillsammans har överklagat sju länsstyrelsers beslut om licensjakt på lodjur under mars månad.

De är två grupper som kallar sig ”Ja till varg” och ”Bevara våra lodjur” som tillsammans lämnat in överklagan under namnet ”Nätverket lo och varg”.
De har tillsammans 11 705 medlemmar, men man kan nog utgå ifrån att flera av medlemmarna är med i båda grupperna, därför är det svårt att få en helt rättvis siffra av hur många de är totalt. Förvaltningsrätten i Luleå har med viss tvekan, gett dem talerätt i jaktfrågor.