Fågelinfluensa har konstaterats på en hönsanläggning i Sjöbo kommun, Skåne. Jordbruksverket har agerat snabbt genom att isolera anläggningen, avlivat alla fåglar och genomfört sanitetssanering.

Det första utbrottet av fågelinfluensa på tamfågel denna säsong har inträffat på en hönsanläggning med 48 000 fåglar i Skåne. Jordbruksverket har omedelbart spärrat anläggningen, avlivat fåglarna och påbörjat sanitetssanering. En restriktionszon har etablerats med särskilda åtgärder inom 3- och 10-kilometerszoner för att förhindra smittspridning. Djurägare uppmanas att vara vaksamma och rapportera sjuka eller döda fåglar. Den högpatogena varianten H5N1, närvarande i Europa och Sverige sedan 2020, har konstaterats vara den aktuella virustypen.

– I dagsläget vet vi inte hur fågelinfluensa introducerats till den drabbade besättningen, men det är rimligt att anta att smittan kommer från vilda fåglar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Klicka in på Jordbruksverket för mer information