En översikt av den pågående fågelinfluensan och dess påverkan på både tama och vilda fåglar.

Fågelinfluensasäsongen, som sträcker sig från 1 oktober, har redan registrerat det första utbrottet hos tama fåglar den 7 januari i Sjöbo kommun. Den drabbade anläggningen, specialiserad på kycklingproduktion, tvingas avliva alla 48 000 djur som en del av smittbekämpningsinsatserna. Samtidigt har fågelinfluensa även konstaterats hos 12 vilda fåglar i fem olika län – Blekinge, Kalmar, Skåne, Stockholm och Östergötland. Intressant nog är det huvudsakligen olika arter av gäss, en trend som har pågått de senaste fyra åren.

– Under de senaste månaderna har smittläget varit lite bättre än de senaste säsongerna. En delförklaring är att de vilda fåglarnas höstflytt låg senare i och med den varma hösten. Risken att smitta fjäderfä bedömer vi som högst i Skåne och med tanke på fallen hos vilda fåglar i de fjäderfätäta länen Kalmar och Östergötland, bedöms risken vara högre även här. Även om vi i dagsläget inte ser behov av att utöka det högriskområde som Jordbruksverket beslutat om, är riskerna inte försumbara i övriga landet. Jag vill uppmana alla som har fjäderfä att se över sin biosäkerhet, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

 

Ökad trend av konstaterade positiva fall

De senaste månaderna har antalet rapporter om sjuka och döda vilda fåglar hållit sig på en relativt låg nivå, men nu indikerar den aktuella trenden en ökning av både rapporter och konstaterade positiva fall hos vilda fåglar. Denna trend förväntas fortsätta genom januari, februari och mars. Smittläget är i enlighet med riskbedömningar baserade på historiska data utförda av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

 

Fågelinfluensa hos däggdjur

En ovanlig upptäckt är en rödräv från Hjo som visade sig ha fågelinfluensa. Räven sköts under jakt i augusti 2023 och uppvisade inga synliga tecken på sjukdom. Trots att fallet tekniskt sett tillhör föregående säsong, har det hållits fryst fram till analysen som genomfördes inom ramen för förstärkt övervakning av fågelinfluensa hos däggdjur.

Rapporten ger också en överblick över fågelinfluensaläget i Europa. För att bidra till övervakningen uppmanas allmänheten att rapportera om de observerar döda djur genom att besöka rapporteravilt.sva.se. Varje bidrag spelar en viktig roll i att övervaka och hantera situationen.

 

Klicka in på SVA för att se karta över påvisade fall av fågelinfluensa.