En pilgrimsfalk och en vitkindad gås har nu konstaterats bära på fågelinfluensaviruset H5N8, enligt SVA har båda påträffats i Lunds kommun.

Ett tredje fall gällande en vitkindad gås från Gotland ska också ha visat positiva resultat i ett första skede, ytterligare undersökning pågår dock där innan det är konstaterat.

– Tack vare att allmänheten rapporterar och skickar in döda fåglar för undersökning skaffar vi oss kunskap om smittläget för fågelinfluensa. Även om vi nu har hittat fall är det viktigt att fortsatt följa utvecklingen och vi är tacksamma för fortsatta rapporter, säger tf. bitr. statsepizootolog Maria Nöremark på SVA i ett pressmeddelande.

Information från SVA

”Fågelinfluensa av typen H5N8 har inte visat sig utgöra en risk för smitta till människa. Högpatogena fågelinfluensavirus anses dock alltid ha en zoonotisk potential, varför risken för smitta till människa aldrig helt kan uteslutas. Vid hantering av vilda döda fåglar bör man därför alltid använda handskar och tillämpa god handhygien. Som konsument kan man fortsätta äta ägg och fågelkött.”

Allmänheten uppmanas att rapportera fynd av döda fåglar på https://rapporteravilt.sva.se/