I år har Finlands viltcentral beviljat 228 dispenser för jakt på brunbjörn och på renskötselområden får man fälla ytterligare 85 björnar under jaktsäsongen som börjar den 20 augusti.

Naturresursinstitutet uppskattar att björnstammen i Finland totalt har minskat. Det är endast i landets östra delar som antalet björnar har ökat. Institutet uppskattar att det finns cirka 1 800 vuxna björnar och 400 björnungar i de finländska skogarna. Under årets jaktsäsong får sammanlagt fälla 313 brunbjörnar att jämföras mot i fjol då antalet var något större, 335 stycken.

I Norra Karelen finns ett stort behov av att minska på björnstammen eftersom björnarna har ökat i de östra delarna av Södra Savolax och där har björnarna även orsakat mest skador. Södra Savolax är det enda området där antalet beviljade jaktdispenser har ökat.

Källa: hbl.fi