Enligt statistik som Naturvårdsverket har tagit fram om hur många aktiva jägare det idag finns i landet har antalet minskat med över 21 000 på tio år. Detta innebär en minskning på åtta procent då det år 2007 fanns 227 770 jägare i Sverige, rapporterar SVT Nyheter Västernorrland

I Västernorrland har antalet jägare minskat med 1647 sedan 2007 då antalet var 12 757, vilket innebär en minskning på nästan 13 procent. Detta är den näst största minskningen i landet. Det allra största minskningen har skett i Värmland, där antalet jägare har minskat med hela 17,5 procent

I alla län förutom Stockholm har jägarna blivit färre. Där har det istället ökat med dryg åtta procent, skriver SVT Nyheter Västernorrland