Enligt länsstyrelsens beslut får fyra lodjur fällas under årets licensjakt i Norrbotten. Det innebär en sänkning jämfört med förra året.
Jakten skall bedrivas i de områden med tätast lodjursstam i länet. Det begränsas till området öster om väg E10 i Överkalix kommun samt i Kalix kommun som helhet.
– I år har vi även infört en så kallad honkvot. Jakten kommer därmed avlysas så fort två honor är fällda. Detta är ett sätt att begränsa jaktens inverkan på den reproducerande delen av lodjurspopulationen, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsens naturmiljöenhet, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

”Syftet med beslutet är att hålla lodjursstammen på en stabil nivå jämfört med övriga norra Sverige. Hänsyn har tagits till lodjursstammens storlek, dess påverkan på renskötseln och uppsatta mål för antalet lodjur.

– Årets lodjursinventering tyder på att lodjursföryngringarna i länet är väsentligt färre än föregående år. Detta, och fjolårets höga avskjutning av lodjur i skydds- och licensjakt, ligger till grund för vårt beslut om en lägre kvot för årets licensjakt, avslutar Anna Danell.

Lodjursfällor tillåtna i år
Länsstyrelsen har också beslutat att godkända lodjursfällor får användas under licensjakten. Fällor som ska användas under jakten skall dock först anmälas skriftligt till Länsstyrelsen senast den 28 februari 2018.”