Förra årets värme och torka har lett till svagare kalvar i år eftersom älgkorna försvagades av den svåra sommaren och därmed mindre energi till fosterutveckling under vintern.Dessutom visar observationer under förra höstens jakt på runt tio procent färre kalvar.

– Vi förväntar oss att vi kommer få färre och mindre kalvar även i år och de som föds blir troligtvis lättare och förmodligen kommer de att ha svårare att överleva, säger Fredrik Widemo, viltforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Den försvagade älgstammen kan komma att påverka årets jakt och enligt Widemo diskuterar man i flera län om att man bör skjuta många av årets kalvar. Detta eftersom de har sämre förmåga att reproducera sig och därmed inte kommer att kunna bidra till en stark och högkvalitativ stam framöver.

Källa: aftonbladet.se