Alla spillningsprover under björnspillningsinventeringen som pågår i delar av mellansverige  skickas till Viltskadecenter i Grimsö. Konsulenten Maria Levin uppmanar nu till att vara kritiskt inställd till om spillningen man stöter på i skogen verkligen kommer från en björn. 

– Om man är osäker är det bra att ta ett foto på spillningen och låta någon på Jägareförbundet eller länsstyrelsen titta på det innan man skickar in det till oss, säger Maria Levin till SVT Nyheter Örebro

Tidigare år har det skickats in spillning från både älg och häst. Men under tidigare inventeringar har det, trots att fel spillning skickats in flertalet gånger, varit relativt hög andel av de inlämnade proverna som varit björnspillning. 

Maria Levin påpekar dock att tidigare inventering har utförts i områden där man är mer van att se björnspillning. 

– Nu är det en utmaning. Örebro, Värmland, Uppsala och Västmanland är områden där man inte har haft björn länge och därför är kanske många väldigt ivriga på att det ska vara björn, så där gäller det att vara extra kritisk när man samlar in, säger Levin till SVT Nyheter Örebro

 

 

Foto: Johan Olsson