I ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Skåne idag den 14 november meddelade länsstyrelsen att man har besiktigat fem döda får och ett skadat får i Hörby kommun. Besiktningen visar att det med största sannolikhet är varg som har gjort angreppen.

Angreppet har gjorts inom vargreviret Linderödsåsen. DNA prov har tagits och skickats på analys för att om möjligt ta reda på vilken vargindivid som har utfört angreppen.

– Det är dock inte säkert att det är någon av vargarna från reviret som utfört angreppet. Helt nyligen fick vi svar på en DNA-analys från en spillning. Den hittades 30 oktober någon mil från det aktuella angreppet och visar att en varghane från Östergötland som inte tillhör reviret har befunnit sig i området, säger Nils Carlsson, tillförordnad enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.