53 000 jaktlicenser beviljades av Finlands viltcentral för älgjaktsperioden. Det motsvarar omkring 26 procent mer än tidigare år. Målet var att minska älgbeståndet i många områden. En jaktlicens innebär att man i regel får skjuta en fullvuxen älg eller två kalvar. 83 procent av de beviljade licenserna utnyttjades. Under älgjakten hösten 2017 fälldes 56 500 älgar, vilket är 14 procent mer än föregående år. Av de fällda vuxna älgarna var hälften var kor och hälften tjurar.

– På alla viltcentralens områden växte älgstammen jämfört med föregående år, förhållandevis mest i norra Karelen, Österbotten, södra Tavastland och i Satakunta, säger Jani Körhämö på Finlands viltcentral i ett pressmeddelande, skriver Vasabladet

Under jaktperioden 2016, uppskattades Finlands älgbestånd uppgå till mellan 79 000 och 103 000 älgar. Man strävar efter att vinterstammen av älg ska ligga mellan 65 000 till 89 000 individer. Naturresursinstitutets uppskattning om beståndets storlek och struktur, påvisar en ökning av älgbeståndet.

Foto: Katharina Olsson