Länsstyrelsen har beslutat om att målsättningen för årets licensjakt är att det ska fällas 15 349 älgar, vilket innebär en ökning med 12 procent jämfört med förra året. Ökningens syfte är att älgstammen ska minska, skriver Länsstyrelsen i Västerbotten på deras hemsida

För att kunna nå målet har det tilldelats totalt 15 374 älgar till länets jaktlag genom licenstilldelning och avskjutningsmålen i älgskötselområdena. Licensområdenas tilldelning ligger på 4189 älgar. Den totala tilldelningen för licensområdena kvarstår på ungefär samma nivå som förra året, även fast antalet områden har minskat. Majoriteten av jaktlagen i länet jagar numera inom älgskötselområden. 

Vidare innebär detta att färre licensområden ska erhålla licenstilldelning från Länsstyrelsen. Så mycket som 73% av älgarna som fälls i länet kommer att fällas inom älgskötselområden, skriver Länsstyrelsen i Västerbotten