Länsstyrelsen i Västerbotten skriver på deras hemsida att det får skjutas 26 björnar under licensjakten i länet. I beslutet framgår det även att åteljakt återigen är tillåtet som metod och att inga specifika jaktområden finns. Gällande åteljakt får åtelmaterial utplaceras från den 15 juli, dock först efter att åteln har anmälts till och även godkänts av Länsstyrelsen. mars-bjorn

På grund av färre skyddsjakter på björn än tidigare år så får fler björnar skjutas under skyddsjakten. 

– Vi har kunnat öka tilldelningen för licensjakten igen, eftersom det är färre björnar som har fällts i vår än som var fallet 2015 och 2016. Eftersom vi vill hålla jaktuttaget på ungefär samma nivå som de senaste åren blir det fler björnar kvar för licensjakten, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen