Allt fler gäss stannar i Sverige under delar av eller hela vintern. Ett nytt forskningsprojekt ska nu undersöka hur gåsen tänker i sin nya omgivning. I det sexåriga projektet som Johan Elmberg, professor i djurekologi vid Högskolan i Kristianstad tillsammans med några forskarkolleger, leder har omkring 70 gäss märkts upp med satellitsändare, skriver P4 Malmöhus

Några förklaringar till att gässen stannar i Sverige är bland annat att de hittar mat på fälten med höstvete och sockerbetor, jakten har minskat på kontinenten och vintrarna blir mildare. 

Det finns inga säkra siffror på hur stor skada betande gäss utgör. 2015 betalade landets länsstyrelser ut över 1,7 miljoner kronor till skadeförebyggande åtgärder och ersättningar för skador som fredade gåsarter orsakat. 

– Men mörkertalet är stort. Nationellt sett kostar gässen mer än vargen säger Anders Wetterin, viltskadeexpert på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) till P4 Malmöhus.