Den svenska lodjursstammen ökar successivt och trots att tre län ännu inte tagit beslut om årets lodjursjakt är ökningen 83 procent i jämförelse mot de beslut som togs gällande licensjakten 2022. Hitintills finns det beslut på att 176 lodjur ska ingå i årets licensjakt som startar den 1 mars och pågår till den 15 april.

Det är tre län som ännu inte fastställt antalet lodjur, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Dessa tre län bildar tillsammans med Västernorrland det som räknas till det norra förvaltningsområdet. I Västernorrland som meddelade sin tilldelning under gårdagen var det 12 lodjur som får skjutas i förhållande till de 8 som ingick i 2022-års licensjakt.

Den största ökningen rent procentuellt sker i det södra förvaltningsområdet där tilldelningen för 2023 är 86 lodjur i förhållande till fjolårets 32 lodjur vilket ger en procentuell ökning med 169 procent. De fyra län där lodjursjakt kommer att tillåtas är Östergötland, Jönköping, Kronoberg samt Kalmar.

I det mellersta förvaltningsområdet är det Gävleborgs län som tillsammans med Värmland ökar mest med tio lodjur i förhållande till 2022. Däremot minskar tilldelningen i Örebro län från fjolårets tio lodjur till endast två för 2023.