Ytterligare nio minkbesättningar har konstaterats smittade av Sars-CoV-2. Besättningarna ligger i samma område som Sveriges första konstaterade fall, i Sölvesborgs kommun i Blekinge län. Alla 18 besättningar i området är provtagna.

Pressmeddelande från statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Att närliggande besättningar drabbas är inte överraskande, det visar erfarenheter från Nederländerna och Danmark. Vi vet också att risken för ytterligare fall i området är stor. Majoriteten av de minkar som hålls för pälsproduktion kommer att avlivas under november månad för att pälsas, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Vi följer utvecklingen i Danmark och har beaktat grunden för beslutet att avliva samtliga minkar i landet. Situationen i Sverige skiljer sig dock från den i Danmark. Sverige har en liten minknäring med relativt få företag och begränsat antal djur. Detta påverkar risken för att det scenario man sett i Danmark ska upprepas också i Sverige.

Ungefär 80 procent av de minkar som hålls för pälsproduktion i Sverige avlivas under november månad för att pälsas. Kvar finns då endast avelsdjuren.

– Vi följer läget noggrant och är beredda att ompröva vår bedömning. Vi för också en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten om hur smittspridningen hos svensk mink påverkar risken för folkhälsan i Sverige, säger Karl Ståhl tillförordnad statsepizootolog på SVA.

Biosäkerheten mycket viktig

Erfarenheter från Nederländerna och Danmark visar att covid-19 hos personer i minkarnas närhet är den viktigaste och vanligaste källan till smitta hos djuren.

För att minska risken för spridning av Sars-CoV-2 till fler svenska minkbesättningar så är strikt biosäkerhet av största vikt. Personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska undvika kontakt med eller närhet till djuren. Dessutom måste det finnas smittskyddsrutiner som förebygger direkta och indirekta kontakter mellan besättningar. Djurägare och djurskötare bör vara särskilt uppmärksamma på onormal sjuklighet eller dödlighet bland minkarna och kontakta veterinär om sådan noteras.

– Vi har belagt samtliga minkbesättningar i Sverige, även de som inte är smittade, med restriktioner idag, för att skydda ytterligare minkar från att smittas. Minknäringen har själva vidtagit åtgärder sedan tidigare efter samråd med Jordbruksverket och SVA, men vi vill på detta sätt ytterligare skärpa allvaret med att besättningarna skyddas med alla tillgängliga medel, säger Håkan Henrikson.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns ingenting som talar för att covid-19-epidemin i Sverige påverkas av fynden hos minkar.

Fakta

  • Sars-CoV-2 är viruset som orsakar covid-19 hos människa.
  • Biosäkerhet – de åtgärder som görs för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i en djurbesättning eller sprids till andra besättningar.