I ett liknande steg som Girjas sameby i Norrbotten, tar nu Unna tjerusj och Báste čearru, två andra samebyar, juridiska åtgärder mot staten för att säkra sina rättigheter att bestämma över jakt och fiske inom sina respektive områden som motsvarar storleken av Gotland, rapporterar TV4. Denna utveckling öppnar möjligheter för att dessa samebyar också kan erhålla samma rättigheter som Girjas sameby.

Unna sameby och grannsameby Baste, som delar gräns med Girjas sameby i Norrbotten, planerar att stämma staten för att säkra kontrollen över småviltsjakt och fiske inom sina samebyar, vilket inkluderar ett område på över 8 000 kvadratkilometer.

I januari 2020 lyckades Girjas sameby driva igenom sin rättstvist mot staten för att få ökad självbestämmanderätt över sina marker. Nu siktar de båda samebyarna på att anlita samma advokat som framgångsrikt representerade Girjas sameby i denna process.

– Girjasdomen visar ju att vi har den rätten som staten olovligen upplåter, det är den ena delen. Men den andra delen är ju också för att vi ska kunna påverka hur upplåtelse går till för att de inte stör eller påverkar vår renskötsel mer än nödvändigt, säger Helena Omma, ordförande i Unna Tjerusj sameby, till TV4.

Trots att den statligt tillsatta renmarkskommittén har i sitt delbetänkande föreslagit att staten fortsätter att reglera jakt och fiske på statlig mark ovanför odlingsgränsen, har de även pekat på att de norra samebyarna, likt Girjas, kan ha starkare rättigheter än staten i detta avseende.

– Vi har också lagt fram en bilaga i delbetänkandet som bygger på logiken att staten erkänner att alla samebyar i Lappland har den här rätten på statlig direktdisponerad mark ovan odlingsgränsen, säger Eric M Runesson, ordförande i renmarkskommittén, till TV4.