Sex pistoler av modell Glock 17 och cirka 300 patroner som har förvarats inne i Regeringskansliet har anmälts stulna, ingen vill kommentera fallet.

Vad har detta med oss jägare att göra? Inget. Men i ljuset av de förslag till regleringar av jaktvapen och magasin som ligger ute med motiveringen att man vill förhindra att vapen hamnar i gängkriminalitet så kan det vara intressant.

Vapnen och den halvmantlade ammunitionen som saknas förvarades alltså inne på Regeringskansliet för att kunna användas vid till exempel en terrorattack. Vapnen måste kvitteras ut av den som ska använda dem, men hur många som har tillgång till vapenskåpet och hur vapnen kunnat försvinna är ännu oklart.

Ansvaret för kansliets säkerhetsvakter och de försvunna vapnen ligger på Securitas men varken Regeringskansliet, Securitas, Polisen eller någon annan vill kommentera ärendet när Dagens Juridik kontaktar dem. Efter publiceringen av nyheten fick Dagens Juridik ett kortfattat mail från Polisen om att en utredning pågår och att ärendet ligger hos enheten för grova brott i Stockholm.

Sex av Securitas halvautomatiska handeldvapen och 300 patroner kan alltså ha hamnat i orätta händer på grund av bristande rutiner. Enligt uppgifter till Expressen ska en vapenstöld ha upptäckts redan i mars i år, men Securitas ska ha väntat med att polisanmäla stölden.