Värmen har gjort att både människor och fåglar söker sig till badstränderna och parkernas grönytor. Det märks inte minst på de spår som gässen lämnar efter sig, bland annat i form av avföring.

Lantbrukarna uppskattar inte heller gässens framfart eftersom de trampar ner och äter upp plantorna på fälten. Stora flockar gäss kan ödelägga ett helt fält. Fågelskrämmor har endast begränsad effekt och för lantbrukaren kan inte vara på fälten varje gång som flockar av gäss invaderar. En lösning på problemen kan vara att vildgässen får jagas under längre tid samt att villkoren för skyddsjakt förändras.

Källa: kristianstadsbladet.se