I ett pressmeddelande från FMV (Försvarets materialverk) meddelar man att FMV har tecknat ett ramavtal med den finska leverantören Sako, som för många är förknippat med tillverkning av jaktvapen, om eldhandvapen till Försvarsmakten. Avtalet har tecknats gemensamt med Finland och omfattar automatkarbin i kaliber 5,56×45, automatkarbin i kaliber 7,62×51, skarpskyttegevär i kaliber 7,62×51 och prickskyttegevär i kaliber 8,6 Lapua Magnum.

– Att Sverige och Finland skriver avtal med samma leverantör för samma vapensystem ökar möjligheterna kring samarbete kring användning, övning, utveckling och ammunitionsanskaffning. Valet av en finsk leverantör ger trygghet när det kommer till långsiktig försörjning av eldhandvapen säger Jonas Lotsne, chef för armémateriel på FMV.

De nya eldhandvapnen ska ersätta dagens Automatkarbin 4, AK4, Automatkarbin 5, AK5, och Prickskyttegevär 90, Psg 90.

Ramavtalet löper över tio år till ett värde av 875 miljoner SEK.