Under årets Rapportera Fästing-kampanj har över 22 000 bilder skickats in, även under vintermånaderna. Nu satsar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) extra på att övervaka tajgafästingen.

Målet är att samla in data om den inhemska fästingpopulationen. Trots kylan har SVA fått 146 rapporter med bilder under december-februari.

– Vi är så tacksamma för att så många visar intresse och vill hjälpa till att rapportera sina fästingfynd. Vi förväntade oss att rapporteringen skulle avstanna helt under vintern. Rapporterna visar att det inte är någon tvekan om att vår vanliga fästing kan vara aktiv även på vintern. Vi vet ännu inte varför men en hypotes är att fästingarna kan finnas i närheten av vilda djurs sovplatser. Värmen från djuren kan få fästingarna vakna och när till exempel en hund går genom legan, kan fästingen haka fast i hundens päls, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

 

Portofria förpackningar

Verktyget har förbättrats för enklare användning och SVA erbjuder nu portofria förpackningar för inskick av fästingar för analys. Allmänhetens medverkan är avgörande för att upptäcka fästingar.

– Det vi fortfarande arbetar intensivt med är att få klart vår bildanalysmodell som ska hjälpa oss att snabbare kunna identifiera vilken fästingart som hittats. Vi hoppas hinna få klart detta under säsongen men modellen behöver först testas och utvärderas så att rapportörer får rätt information, säger Anna Omazic.

 

Fästingsfynd från Norrland

I år är fokus på tajgafästingen, särskilt i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, där invånare uppmanas skicka in alla fästingfynd för analys av TBE-virus. Detta är viktigt för att övervaka spridningen av TBE i Sverige. EU-projektet IDAlert och OH4Surveillance arbetar också med att kartlägga fästingpopulationen och övervaka tajgafästingen i norra Sverige.