De utbrott av fågelinfluensavirus som konstaterats i Kalmar och Skåne län under januari påverkar även jakten och viltvården. För att minska risken för smittspridning råder förbud för all fågeljakt inom tio kilometers radie från utbrotten.

Flera fall av fågelinfluensavirus har under januari upptäckts på olika typer av fjäderfäanläggningar i Kalmar och Skåne län. Anläggningarna omfattas sedan utbrotten av restriktionsområden som totalt innebär tio kilometers radie runt respektive anläggning.

Restriktionsområde Kalmar län. Källa: Jordbruksverket.
Restriktionsområden Skåne län. Källa: Jordbruksverket.

Inom dessa områden är all fågeljakt förbjuden minst till och med 30 dagar efter att den preliminära desinfektionen genomförts, förutsatt att inga nya utbrott sker. Anledningen är att minska risken för smittspridning via vilda fåglar genom att reducera störningar som kan få fåglarna att flytta sig till nya områden.

För mer information, besök jordbruksverket.se