För att bekämpa spridningen av Afrikansk svinpest har myndigheterna tagit förebyggande åtgärder i den smittade zonen. Dessa åtgärder innefattar avlivning av samtliga tamgrisar inom området, inspirerat av framgångsrika metoder från andra länder.

I ett beslut som togs den 11 september har Jordbruksverket bestämt att alla tamgrisar inom den smittade zonen ska avlivas och destrueras. Denna radikala åtgärd har vidtagits för att kraftigt minska risken för ytterligare smittspridning av Afrikansk svinpest.

– Ju färre grisar som finns i området desto större är chansen att vi lyckas begränsa och bekämpa smittan. Vi förstår verkligen att det är ett tufft besked för berörda djurägare men beslutet är noga övervägt. Vi behöver göra allt vi kan för att stoppa smittan och minimera riskerna för ytterligare spridning och därför tar vi till denna förebyggande åtgärd, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Totalt handlar det om ett 50-tal grisar som fördelar sig över fem gårdar inom det drabbade området. Framförallt är det slaktgrisar som berörs av beslutet. Djurägarna som påverkas har blivit informerade om processen för avlivning och kommer att få ekonomisk kompensation för sina förluster. Dessutom erbjuds de stöd på olika sätt för att underlätta situationen.

– Tittar vi på vilka strategier som har funkat i andra länder så är denna åtgärd en av dem, och vi ser därför god anledning till att fatta detta beslut. Det är en väl beprövad metod. Jag vill understryka att detta inte är ett beslut vi tar lättvindigt, vi har stor förståelse för att detta påverkar människors liv ekonomiskt såväl som känslomässigt, säger Katharina Gielen.

Avlivningsbeslutet är specifikt riktat mot de gårdar som befinner sig inom den smittade zonen. För de gårdar som ligger utanför zonen uppmanas och rekommenderas det att man fortsätter att höja biosäkerheten och vidtar åtgärder för att skydda sin besättning mot eventuell kontakt med vildsvin. Det är också viktigt att säkerställa att foder och strö förvaras på ett säkert sätt. Dessutom bör man se till att sin anläggning är korrekt registrerad i anläggningsregistret och att det finns fullständiga uppgifter om de grisar man har.

 

Källa: Jordbruksverket