Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade under måndagen om skyddsjakt på högst åtta lodjur i länet. Skyddsjakten kommer att ske inom tre jaktområden från 24 november till 31 januari 2018. 

Lodjur jagar mycket ren under vinterbetessäsongen vilket medför stora skador på rennäringen. I de jaktområden där Länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt finns det många lodjur samt historik som visar att de har orsakat stora skador. 

Innan jakten påbörjas måste däremot en spårning på minst en kilometer ske. Honor med ungar samt medföljande ungar är fredade från jakt. Det är därför viktigt att man är försäkrad om att jakten genomförs på ett ensamt lodjur. 

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.