Under åren 2020 till 2022 har 139 hundar blivit offer för rovdjursattacker i situationer som inte har något att göra med jakt på rovdjuren. Av dessa hundar dog 38 till följd av svåra skador, enligt SLU Viltskadecenters statistik. Framförallt har vargar och lodjur varit de främsta angriparna i dessa händelser. Svenska Kennelklubben framför nu en bestämd begäran om att staten ska ta fullt ansvar för att ersätta de skador som orsakats av rovdjursattacker på hundar, på samma sätt som hundägare är lagligt skyldiga att kompensera för sina hundars handlingar.

Det är statens ansvar att förvalta rovdjurspolitiken och fastställa referensvärden för rovdjurspopulationen i landet. Därför anser Svenska Kennelklubben att det är rättvist att staten också tar på sig fullt ansvar för de skador som rovdjuren kan orsaka. Det är ett steg i linje med den rättsliga principen som gör att hundägare måste ersätta skador som deras hundar orsakar enligt lagen.

I dagens läge har en hundägare som drabbats av en rovdjursattack endast möjlighet att ansöka om begränsad ersättning enligt Viltskadeförordningen (2001:724) från Länsstyrelsen. Detta innebär att hundägaren står inför två alternativ: antingen att själv bekosta försäkringar som täcker eventuella veterinärkostnader eller förlusten av sin hund till följd av en rovdjursattack, eller att riskera en ekonomisk börda som kan bli mycket betungande.

Som det är nu har staten i praktiken överfört en stor del av kostnaderna för dessa skador till privata hundägare och försäkringsbolag.

Enligt de senaste rekommendationerna från Viltskadecentret, uppdaterade den 29 augusti 2023, ligger ersättningen på högst 5 000 kronor för självrisken i försäkringen för en försäkrad hund som skadas av varg, björn, järv, lo eller örn. Utöver detta kan ersättning ges med högst 8 000 kronor för andra bevisade kostnader som inte omfattas av försäkringsskyddet.

Dessa extra kostnader kan inkludera saker som reseersättning till veterinären eller ersättning för söndertrasade pejlhalsband. För en oförsäkrad hund erbjuds ersättning på högst 10 000 kronor för veterinärvård och andra verifierade kostnader. Med tanke på de markanta ökningarna i djursjukvårdskostnader innebär detta ofta en allvarlig ekonomisk belastning för ägarna.

Om hunden dödas av rovdjuret eller måste avlivas på grund av attacken, utgår ersättning på högst 25 000 kronor, oavsett om hunden är försäkrad eller inte. Detta belopp motsvarar ungefär inköpspriset för en valp och tar inte hänsyn till hundens meriter eller färdigheter inom sitt arbetsområde.

För att förbättra situationen föreslår Svenska Kennelklubben en ändring i regelverket som innebär att staten fullt ut ska ansvara för ersättningen vid rovdjursattacker mot hundar, oavsett ras. Denna ersättning bör täcka hela kostnaden för veterinärvård, mediciner och efterföljande rehabilitering, alternativt motsvara det uppskattade totalvärdet av den dödade hunden.

Värdering av hundar kan baseras på listor från försäkringsbolag eller Svenska Kennelklubben.

För att garantera en snabb och effektiv ändring föreslår Svenska Kennelklubben att detta införs så snart som möjligt.