Under det gångna året rapporterades en historisk hög siffra av viltolyckor i Sverige, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet, som nyligen analyserats av försäkringsbolaget Dina Försäkringar.

Under 2023 registrerades hela 68 556 viltolyckor i landet, vilket markerar den högsta siffran någonsin. Jämfört med föregående år ökade antalet olyckor på vägar och järnvägar med 2 805 fall, en ökning med 4,3 procent. Norrbottens län utmärker sig med den mest markanta ökningen på 44,5 procent, följt av Jämtlands (41,4 %) och Västerbottens län (26,0 %).

Rådjur var inblandade i sju av tio viltolyckor, där 49 481 rapporterade fall involverade dessa djur. Älgar, som ökade med 8,3 procent förra året, passerade vildsvin i antal olyckor. Bland mindre vanliga viltarter ökade uttrar med 50 procent och örnar med 35,3 procent.

För att minska risken för viltolyckor betonar Victor Öberg, expert på fordonsförsäkringar på Dina Försäkringar, vikten av att vara medveten om tidpunkter och platser där risken att stöta på vilda djur är som störst.

– I gryningen och skymningen är det många djur som är aktiva, detta gäller exempelvis älg som är det viltslag vi ser åter ökar i olycksstatistiken. Särskilt uppmärksam ska man vara vid skogskanter och där viltstängsel börjar och slutar. När det är snörikt brukar djuren också ta sig fram på vägarna, så då gäller det att vara extra vaksam på rörelser längs med vägkanten. Annars gäller som alltid att anpassa hastigheten för att hinna reagera i tid, säger Victor Öberg, expert på fordonsförsäkringar på Dina Försäkringar.

Vid en olycka med vilt är det även viktigt att känna till de skyldigheter som gäller, påpekar Victor Öberg.

– Alla olyckor med större djur som hjortdjur, rådjur, älg, vildsvin, järv, lo, varg och björn måste anmälas till polisen, och det ska göras direkt. Räv, grävling, hare och mindre djur behöver däremot inte rapporteras in. För att underlätta eftersök av det skadade djuret ska du också markera ut åt vilket håll djuret försvann. Det finns speciella markeringsremsor att använda om jag tycker alla bör ha liggandes i bilen. Men har du ingen går det bra med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.

Klicka här för att bland annat se viltolyckor per län.