Djurägare runt om i Sverige vittnar om snabbt stigande priser inom veterinärvården, vilket gör det svårt för många att ge sina sjuka eller skadade djur den vård de behöver. För att adressera denna problematik har försäkringsbolagen Svedea, Sveland Djurförsäkringar och Dina Försäkringar tagit initiativ till att finansiera ett forskningsprojekt från SLU. Målet är att genomföra en grundlig analys av veterinärvårdens kostnader och förstå den komplexa strukturen inom sektorn.

Djursjukvården har på senare tid utvecklats och närmar sig kvaliteten inom humanvård, men samtidigt kämpar många djurägare med höga kostnader på klinikerna runt om i landet. Det är känt att prisskillnaderna för veterinärvård av samma skada eller sjukdom kan vara betydande beroende på vilken klinik man besöker. För att hantera denna problematik har försäkringsbolagen Svedea, Sveland Djurförsäkringar och Dina Försäkringar tagit över finansieringen av ett forskningsprojekt från SLU. Professor Agneta Egenvall leder projektet, som förväntas redovisas under 2024 och syftar till att ge en helhetsbild av kostnaderna inom veterinärvården.

– Djurägaren har rätt att veta att det finns stora skillnader mellan olika kliniker och måste få en uppfattning om kostnaden innan vården inleds. Vi tror stenhårt på att öka transparensen mellan djurvården, djurägare och försäkringsbolag och genom att finansiera forskningsprojektet från SLU tillsammans med Sveland Djurförsäkringar och Dina Försäkringar kan vi hjälpa till konkret, säger Odd Einar Bruem, chef Svedea djurförsäkring, som företräder finansiärerna i ett uttalande.

– Vad betalar djurägarna egentligen för veterinärvård idag? Hushåll med små ekonomiska marginaler har svårt att få adekvat djursjukvård och hållbarhet och kostnadsökningar inom djursjukvården rimmar inte alltid. Genom finansieringen får jag möjlighet att förstå lite mer om varför det ser ut som det gör, säger Agneta Egenvall, veterinär och professor vid SLU.

Parallellt med forskningsprojektet samarbetar försäkringsaktörerna med den digitala plattformen Vetpris. Plattformen samlar in priser från både kliniker och djurägare för att skapa ökad transparens kring prissättningen av olika behandlingar. Vetpris kommer också att användas som en resurs för att samla in data till SLU:s forskningsprojekt. Initiativtagarna uppmanar nu alla djurägare att bidra till forskningen och öka insynen i prissättningen genom att anonymt dela information om sina veterinärbesök på plattformen.

– Idag är det i princip omöjligt att jämföra priser och kliniker när ens djur blir sjukt. Det finns ingen reglering kring kostnader och man får sällan tydliga svar om vad undersökningar och ingrepp kostar. Det innebär att djurägare famlar i blindo och ofta betalar tusentals kronor mer än de behöver. Vi behöver göra det enklare för djurägare att fatta bra och grundade beslut innan de uppsöker veterinär. Genom att lämna in uppgifter till Vetpris kan vi alla hjälpas åt att samla information och bidra till forskningen, säger Odd Einar Bruem, chef Svedea djurförsäkring.