EU införde ett förbud mot att sälja sälarnas kött och päls för tio år sedan.Nu ökar dock sälarna i antal, enligt Region Norrbotten, och detta hotar fiskbestånden och kustfisket. Vilket i sin tur har lett till att riksdagen förelagt regeringen att införa licensjakt på säl för att minska beståndet på grund av detta har frågan om försäljning av sälprodukter väckts till liv, bland annat av Region Norrbotten.

– Att skjuta djur utan att ta tillvara på kroppen är inte försvarbart och inte god viltvård. Historiskt sett har skinn, päls, kött och fett varit en handelsvara, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C) i ett pressmeddelande.

Region Norrbotten har därför lyft frågan vidare inom regionnätverket Östersjökommissionen och anledningen är att man hoppas få ett större gensvar från EU om det kommer via kommissionen.

Även oppositionsrådet Anders Öberg (S) ställer sig bakom regionrådet.

– Direkt efter vi lyfte frågan började det röra på sig. Det finns ett stort intresse för frågan men den upplevs fortfarande som näst intill omöjlig att förändra, säger Anders Öberg (S).

källa: svt.se