Vildsvinsstammen har ökat kraftigt liksom antal fällda vildsvin varför mer och mer vildsvinskött kommer ut på marknaden. Därför behövs mer kunskap om den hygieniska kvaliteten för att köttet skall vara säkert som människoföda. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har därför undersökt förekomst av matförgiftningsbakterier hos fällda svenska vildsvin.

I den aktuella studien undersöktes förekomsten av matförgiftningsbakterierna Salmonella spp samt Yersinia spp hos 90 skjutna vildsvin. Studien visar att god slakthygien är viktig för att inte förorena vildsvinsköttet men fler studier krävs för att säga hur bakterieförekomsten skall minskas. Fast färre foderplatser, minskade djurpopulationer och korrekt hantering av slaktavfall kan ha betydelse.

Källa: slu.se