Regeringen har visat intresse av att ge Naturvårdsverket rätt till att tillåta licensjakt på gråsäl i Östersjön eftersom man vill försöka rädda det hårt ansatta torskbeståndet.

Sven-Gunnar Lunneryd, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, har dock nekats tillstånd till att skjuta knubbsäl i Kosterfjorden i utbildningssyfte.

Såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen hänvisar till Naturvårdsverket beslut om att skyddsjakt inte är tillåtet i en nationalpark.

Lunneryd reagerar kraftigt på detta eftersom han menar att torskbeståndet är mer hotat på Västkusten än i Östersjön.

– Det är nästan patetiskt att den enda arten som är skyddad i Kosterhavets nationalpark är knubbsälen, när det är den som är ett stort problem för torskbeståndet. Bedömningen är att knubbsälar äter 15 000 ton fisk här i Skagerrak och Kattegatt på ett år. År 2002 var samma bedömning 5 000 ton, säger han till tidningen Bohusläningen.

Lunneryd menar ökningen av sälarnas konsumtion är ett allvarligt hot mot torsken och han vill därför att licensjakt ska införas även längs den svenska Västkusten.

– I Norge har man bestämt att det inte får finnas mer än 10 000 sälar utmed hela den norska kusten. Det är ungefär så många knubbsälar som det finns mellan Strömstad och Marstrand.  I den norska nationalparken Hvaler har man ökat avskjutningen i syfte att skydda torsken. I vår nationalpark i Kosterfjorden är sälarna skyddade. Det är olika tänkande som jag tycker är märkligt, säger Lunneryd till Bohusläningen.

Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S), menar att man från regeringen håll följer utvecklingen på Västkusten.

– För närvarande förbereder regeringen inga beslut om ändring av jakförordningen gällande knubbsälen. Men vi följer naturligtvis utvecklingen och de rapporter som myndigheter och forskningen redovisar, säger Nilsson till tidningen.

Källa: expressen.se