En ny rapport från Stockholms universitet visar att det kustnära fisket drabbas när sälpopulationen ökar. Forskarna har då kommit fram till att skjuta av ytterligare en del av särbeståndet, trots att det råder delade åsikter. 

– Om vi vill hålla sälbeståndet på den nivå vi har idag, då ska vi skjuta 3 000 gråsälar per år. Det är en väldigt hög nivå jämfört med vad vi har nu. Om vi vill minska beståndet, vilket jag inte tycker alls vore orimligt, då måste det skjutas ännu mera, säger professor emeritus Sture Hansson till SVT Nyheter Stockholm

Sälen äter mer fisk i takt med det ökade beståndet. Professor emeritus Sture Hansson anser att det rimligaste vore att minska beståndet kraftigt. 

Olle Karlsson, sälforskare vid Naturhistoriska riksmuseet, håller inte med om att det är ett så stort problem att sälarna äter mycket fisk. 

– Naturligtvis är det ett problem för den enskilde kustnära fiskaren. Men det finns en massa andra näringar som har försvunnit eller förändrats, säger han till SVT Nyheter Stockholm

Vidare menar Olle Karlsson att det inte finns något biologiskt problem med att skjuta fler sälar. Dock finns det ett politiskt problem eftersom åsikterna gällande särförvaltning skiljer sig mellan olika länder i Östersjön.